Clàusula sòl

clausula sueloLa clàusula sòl és una limitació del Tipus d’Interès aplicat en el seu crèdit hipotecari. Aquesta limitació provoca que per molt que baixin els tipus d’interès a vostè se li aplicarà el limiti fixat pagant la mateixa quantia.

En 2013 el Tribunal Suprem considera nul·les les clàusules sòl en els casos de falta de transparència per resultar abusives.

Si té dubtes sobre si en la seva hipoteca està la famosa clàusula solc. Pot ser que no apareix en la seva escriptura de forma clara, normalment ve camuflada, i és difícilment recognoscible. Pot ser que la seva hipoteca tingui clàusula solc, i vostè no ho sàpiga.
Porti’ns l’escriptura i nosaltres l’analitzem gratuïtament, i li indiquem també si té més clàusules abusives.
Si té la seva hipoteca clàusula sòl, avaluem si s’ha arribat a aplicar i quant ha pagat de més per això.
Efectuem reclamació extrajudicial al banc perquè l’eliminin, no li cobrin mai més per aquest concepte, i ens retornin les quantitats.
Li proporcionem, si ho desitgen, els millors perits econòmics perquè certifiquin les quantitats econòmiques de l’abús, i atestin davant el Jutge.
Si té més clàusules abusives, valorem demanar la nul·litat de la hipoteca, o que anul·lin totes les clàusules il·legals.
Si el banc no està disposat a retirar-les, presentem demanda judicial reclamant la retirada de la clàusula, la devolució dels diners, i que se’ns indemnitzi pels perjudicis causats (interessos i que assumeixin totes les despeses del procés).
Si ja t’ha demandat el banc per impagaments, pots oposar-te per tenir clàusula sòl, però has de fer-ho ràpidament en rebre la demanda.
Compareixem davant el Jutge, presentarem demanda o oposició, i celebrarem judici per mostrar-li al Jutge l’abús del banc.

[contact-form-7 404 "Not Found"]