Mesures Paternofilials

medidas paterno filialesÉs un procediment especialment pensat per a les parelles que mai han arribat a casar-se o que el fill en comú és fruit d’una relació esporàdica i han de regular la seva vinculació judicialment. En els casos de separació o divorci aquestes mesures se solen incloure en aquest procés.

Sovint per això, després d’una separació o divorci és d’interès d’una de les parts establir alguna modificació respecte a les relacions amb el seu fill, en aquest cas s’interposa una demanda de modificació de mesures ja sigui de nou de forma contenciosa o mutu acord.

El règim de visites, és a dir, la comunicació, visita i estada del cònjuge no custodio és un dret i obligació amb el fill menor.

Li ajudem a definir el règim de visites més beneficiós en funció de la seva situació laboral, personal, de residència, i la del seu fill, ja sigui custòdia compartida, caps de setmana alterns…
Analitzem si l’altre cònjuge ha de tenir la potestat parental en funció de si vetlla pels seus fills, els alimenta, els educa, els representa i admnistra adequadament, etc.
En funció dels diferents barems, i taules orientatives que disposem i la nostra experiència definim la pensió alimentosa més adequada.
Si no pot pagar més la seva pensió alimenticia, perquè no disposa de capacitat econòmica ha de saber que pot suspendre-la.
Si creu que el seu cònjuge a augmentat la seva capacitat econòmica, podem reclamar que s’elevi la pensió en funció d’aquesta alteració d’ingressos.
El seu fill gran també pot tenir dret a pensió alimenticia, li diem en quins casos.
Atribució d’ús de l’habitatge, en favor del menor, i en defecte d’això, del cònjuge que necessiti més protecció, NO s’atribueix a un o un altre cònjuge.

[contact-form-7 404 "Not Found"]