Negligència mèdica

negligencia medicaEl metge, i els centres als quals pertanyen han d’actuar sempre segons la lex artis, el codi de la seva professió. Quan un metge produeix un dany en el pacient, ha de valorar-se si la conducta realitzada per l’assistència sanitària que ha provocat el resultat lesiu és contrària a les normes de la seva professió, és a dir, si el metge no ha complert amb tot el procés necessari per al diagnòstic de la malaltia o per al seu tractament o seguiment.

Quan hi ha negligència mèdica?

Error en el diagnòstic o en la seva interpretació, provocant lesions, o fins i tot la mort del pacient.
Intervencions quirúrgiques amb resultat lesiu per al pacient i que el mateix no havia de suportar.
Prescripció inadequada de medicaments o tractaments.
No seguiment dels protocols marcats.
Transmissió per transfusió sanguínia de malalties com l’Hepatitis o la SIDA.
No obtenció del resultat promès en cirurgia estètica voluntària, en liposuccions, processos de adelgaçament, col·locació de pròtesi, intervencions mal realitzades, etc…
Danys produïts pel propi material quirúrgic durant a intervenció o bé pel seu oblit a l’interior del pacient.
Mancada de consentiment informat, i per tant de la informació prèvia de l’acte a realitzar amb els seus possibles alternatives i conseqüències, no assumint els riscos típics del mateix pel pacient.

Estudiem el teu cas

Treballem amb els millors perits mèdics, que s’encarreguen d’avaluar l’historial del pacient i les actuacions dels diferents especialistes que els han intervingut.
Requerim tota la documentació i l’historial als centres mèdics.
Si s’observa un grau de negligència elevat sol·licitem fins i tot, responsabilitat penal. Però ULL, el termini per denunciar és de 6 mesos, així que no es demori a acudir a l’advocat! I a més reclamarem civilment, una indemnització segons el dany produït. És important saber que Tant el metge de forma individual, com el centre sanitari, sigui públic o privat, tenen contractat un segur de responsabilitat civil, per cobrir aquests possibles errors en l’execució del seu Treball.

Reclamacions

Danys personals: lesions permanents (seqüeles), incapacitat temporal fins que s’estabilitzen les lesions, dany moral (dolor, angoixa, aflicció física o espiritual).
Danys materials: dany emergent: Aquest concepte recull totes les despeses suportades per la víctima a causa de la negligència mèdica patida. Despeses tant presents com a futurs (futures intervencions, rehabilitació, transports, despeses mèdiques…).
Lucre Cessant: es tradueix en la pèrdua de la situació i capacitat econòmica de l’individu perjudicat. El perjudici econòmic causat per no poder treballar i percebre el sou o les rendes que fins al moment es percebien, etc…

[contact-form-7 404 "Not Found"]