Arrendaments

arrendamientosVols resoldre el contracte d’arrendament del teu habitatge o local perquè l’altra part ha incomplit? Tens necessitat de recuperar el teu habitatge? L’inquilí o propietari es nega a complir amb una clàusula determinada? Com a inquilí quin despeses i obres haig d’assumir? Què són despeses de conservació i quines despeses de millora? El meu contracte de lloguer és abusiu?

Tramitem tot tipus de procediments relacionats amb lloguers, tant des del punt de vista de l’inquilí, com del propietari.
Duem a terme reclamació d’impagament o qualsevol incompliment contractual que pugui realitzar una de les dues parts.
Interposem demanda per resoldre el contracte, desnonar a l’inquilí i reclamar-li les quantitats degudes.
Som ràpids i eficaços, doncs coneixem la situació econòmica que sofreix el propietari com a conseqüència de no poder gaudir o tornar a arrendar l’habitatge.
Actuem conforme als últims canvis realitzats en relació amb els arrendaments, on se’ns permet reforçar la llibertat de pactes i donar prioritat a la voluntat de les parts. Entre aquests canvis, cal destacar que es fixen com a obligatoris tres anys de durada de l’arrendament, en lloc dels cinc que teníem fins ara; recuperació de l’immoble per part de l’arrendador per destinar-ho a habitatge permanent, després d’un any com a mínim de durada de l’arrendament. Desistiment per part de l’arrendatari, una vegada hagin transcorregut al menor sis mesos des de la signatura del contracte. Fem una valoració exhaustiva de la llei, per poder aplicar-la a conveniència del nostre client.

Té un habitatge que vol llogar?

Ens encarreguem de realitzar el contracte de lloguer o de la pròrroga del contracte que ja té.
Ens encarreguem de realitzar totes les gestions necessàries per a la legalització i inscripció del lloguer.
Dipositem la fiança davant l’organisme competent.
Ens ocupem de realizar:

Contractes d’arres.

Resolució de contractes d’arrendament i desnonaments.
Reclamació de rendes degudes.
Arrendaments Urbans i rústics, Habitatges protegits (VPO), Locals, finques, pàrquings…
Subarrendaments y cessions.
Contractes d’Arrendament renda antiga. Actualitzacions de renda en supòsits legals.
Reclamació enfront de l’inquilí els danys causats a l’immoble.
Situació d’ocupació de l’immoble.
Procedimients arbitrals.
Assessorament en tot tipus de contractes.
Desistiment del contracte a temps, per part de l’arrendatari o de l’arrendador.

[contact-form-7 404 "Not Found"]