Capitulacions Matrimonials

capitulaciones matrimoniales
És el contracte atorgat pels cònjuges, abans o després del matrimoni, amb el fi de fixar el règim econòmic matrimonial (o modificar-lo, o substituir-lo) o qualsevol altre aspecte rellevant de la unió com poden ser els relatius a donacions, o qüestions relacionades amb l’herència, realitzant una previsió davant una possible ruptura matrimonial.

Les capitulacions es realitzen per escriptura pública davant notari.

Els pactes o capitulacions queden sense efecte si es declara nul el matrimoni, o si hi ha separació o divorci excepte en el reconeixement de fills, en els pactes en previsió de ruptura matrimonial i en els pactes successoris.

[contact-form-7 404 "Not Found"]