Capitulacions Matrimonials

capitulaciones matrimoniales
És el contracte atorgat pels cònjuges, abans o després del matrimoni, amb el fi de fixar el règim econòmic matrimonial (o modificar-lo, o substituir-lo) o qualsevol altre aspecte rellevant de la unió com poden ser els relatius a donacions, o qüestions relacionades amb l’herència, realitzant una previsió davant una possible ruptura matrimonial.

Les capitulacions es realitzen per escriptura pública davant notari.

Els pactes o capitulacions queden sense efecte si es declara nul el matrimoni, o si hi ha separació o divorci excepte en el reconeixement de fills, en els pactes en previsió de ruptura matrimonial i en els pactes successoris.

  Nom:

  Email:

  Telèfon:

  Comentari

  Please prove you are human by selecting the Cup.
  Leer: Política de Privacidad
  He llegit la política de privacitat i ACCEPTO rebre publicitat o informació promocionalHe llegit la política de privacitat i NO ACCEPTO rebre publicitat o informació promocional