Comunitat de propietaris

Com a advocats, ens convertim en els millors gestors de finques per a la correcta administració de la seva comunitat.

No se li cobra quantia alguna addicional per efectuar tot el canvi d’administració.
Servei integral. Gestionem tots els serveis i prestacions de la seva comunitat de propietaris, per garantir la conservació i manteniment de les instal·lacions de forma eficaç, fiable i transparent.

Ens encarreguem de tot, perquè la Junta Directiva no té perquè tenir coneixements jurídics, contables o de gestió.

Som advocats, per tant, oferim aquest plus de coneixement i experiència al món del dret per oferir-te un servei integral, també d’assessorament a la comunitat a cadascun dels propietaris mes qualificat que li pugui oferir un simple administrador de finques.

Els honoraris de qualsevol altra gestió de tipus jurídica, encara que no tingui a veure amb un problema comunitari, tindran pressupost d’acord amb la relació que

Gestió Integral

JUNTA DE PROPIETARIS: Convocatòria de juntes tant ordinàries com a extraordinàries, Assistència de l’administrador i assessor de les juntes.
GESTIÓ ECONÒMICA-ADMINISTRATIVA:tenció als rebuts comunitaris, Cobrament de morosos i impagats, Gestions Bancàries, Gestions amb l’administració Local.
GESTIÓ COMPTABLE: Control d’ingressos i de despeses, *Tresorería, Elaboració de pressupost anual.
GESTIÓ LABORAL: Altes i baixes en la Seguretat Social, *Aseguranzas socials, Confecció de contractes, …
GESTIÓ D’OBRES, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT:
Proveïdors: Companyies: elèctrica, de gas, d’aigua, de manteniment d’instal·lacions antiincendis, de manteniment d’ascensors. Aportació especialistes sota aprovació de la ComunitatPintors, Fontaners, Lampistes, Paletes, Enginyers, Advocats, Pèrits, Corredors d’Assegurances, Arquitectes. Valoració de costos actuals per a la reducció dels mateixos. Assessorament legal i econòmic de la gestió comunitària.

Advocats de confiança

Reclamacions judicials de veïns morosos, o per obres no consentides, o activitats molestes per a la convivència en el veïnat.
Desperfectes en la construcció de la finca.
Reclamacions per desperfectes a l’asseguradora.
Impugnació d’acords adoptats en junta de propietaris.
Redacció i modificacions en els estatuts de la comunitat de veïns.
Assistència com a lletrats en ajuntis de comunitat de propietaris, en representació de veí per defensar els seus interessos.
Reclamacions a l’administrador de finques per incompliments contractuals o rendició de comptes.
Posada en marxa de Comunitats de Propietaris.
Redacció de Reglament de Règim Interior.

[contact-form-7 404 "Not Found"]