Concurs de creditors


El concurs de creditors, és un procediment judicial creat per a la protecció de deutors i creditors, doncs permet organitzar les seves finances amb la finalitat de complir amb la majoria de les obligacions que va contreure amb els seus creditors.

És un dret però també una obligació si amb els teus ingressos no pots fer front als teus deutes de forma perllongada.

Paralització dels processos judicials per al cobrament de crèdits personals.
Paralització de l’Execució Hipotecària, quan aquesta és objecte d’un ben afecte a activitat econòmica. Així com, ampliació del termini per abonar el deute vençut i suspendre l’execució.
Paralització dels interessos dels deutes.
Possibilitat d’acords amb quitacions de fins al 50% i esperes de fins a 5 anys, totes elles ampliables en determinats casos.
Li assessorarem quant a l’organització de com i quan pagar els seus deutes.
Avaluem si el concurs és la millor solució per a vostè en funció d’una completa anàlisi i estudi de la seva situació.
Ens encarreguem de tota la gestió alleujant-li d’angoixants trucades i requeriments. Deixaran de molestar-li.
Cobrem en funció de la seva disponibilitat i capacitat per generar ingressos.

[contact-form-7 404 "Not Found"]