Dret esportiu

derecho deportivoEn un país on l’esport està tan present en la societat, els esportistes professionals, clubs, patrocinadors, organismes públics, federacions i diferents estaments també necessiten com en altres sectors un bon assessorament jurídic integral.

Proporcionem assessorament a les Federacions, als Clubs i a la resta d’Entitats i Associacions Esportives

Creació: Estatut jurídic, formació i funcionament intern.
Dissolució
Assessorament reglamentació de l’activitat esportiva que desenvolupen.
Procediment electoral
Règim i procediment disciplinari
Forma d’obtenir subvencions públiques
Suport legal en fets que afecten a la resta de branques del dret en la seva vinculació amb l’esport, des de la responsabilitat penal, passant per la responsabilitat contractual i extracontractual, fins a les matèries de fiscal i laboral.
Assessorament també en la contractació amb tercers, traspassos, cessions i rescissions amb esportistes i altres clubs

Esportistes

Negociació: revisió dels contractes, drets laborals i cotització
Règim i procediments disciplinaris, l’obtenció de visats, permisos de residència i de treball, i el sistema d’organització fiscal dels ingressos
Assessorem als esportistes en la tramitació de les llicències federatives, la cobertura del segur que es contracta amb l’adquisició de la llicència, i els possibles avantatges de contractar altres assegurances en atenció a les situacions de risc per a la integritat física que puguin anar lligades a l’activitat física esportiva
Drets d’imatge. sistema integral d’explotació
Oferim una veritable representació global de l’esportista, vetllem per la persona que hi ha darrere, cuidant fins al més petit dels detalls

Disciplina Esportiva

En l’àmbit esportiu, el règim de sancions, en atenció a les possibles infraccions de les regles del joc, com les accions o omissions que, durant el curs de competició, vulneren, impedeixin o pertorben el seu normal desenvolupament. És important que tant els clubs com els esportistes gaudeixin d’una efectiva defensa:
En els procediments que s’originen arran de conflictes amb els àrbitres o jutges en el desenvolupament de proves o partits, entre els propis clubs, amb els seus associats, esportistes, tècnics o administratius
Els problemes sorgits amb la federació respectiva o la lliga
Els procediments oberts en els quals intervingui o hagi d’intervenir el comitè de disciplina esportiva.
Es fa imprescindible el constant suport d’advocats per a una correcta interpretació de les normatives, que inclouen lleis i reglaments amb un contingut bàsicament jurídic a l’una que esportiu.

[contact-form-7 404 "Not Found"]