Dret Laboral

derecho laboralEn un país on la taxa de desocupació s’ha situat entorn del 27% l’any 2013, on els contractes de treball limiten cada vegada més els drets dels treballadors, i les pensions i resta de prestacions s’han vist retallades, i fins i tot suprimides provocant el col·lapse en les economies familiars, tenir un bon assessorament en matèria laboral s’ha convertit en una obligació per al ciutadà que vol que es respectin les garanties legals previstes en el dret del treball.

 

Que fer en cas d’acomiadament?

Li assessorem abans de l’acomiadament sobre els passos a seguir abans, durant i després de l’extinció de contracte de l’empresari.
Li indiquem la documentació que necessita, si l’acomiadament és correcte i quant pot reclamar.
Avaluem si té dret a atur, durant quant temps i que quantia.
Analitzem si l’acomiadament és improcedent, i si ha d’acceptar la indemnització.
Els terminis són molt breus per reclamar. VINGUI RÀPIDAMENT.
Cobrem quan vostè ho faci.

M’estan explotant, no respecten els meus drets, em tracten malament i em fan treballar moltes més hores de les quals apareixen en el meu contracte?

Denunciem totes les situacions d’abús, sense necessitat que ho sàpiga la seva empresa.
Té dret a cobrar en funció del treball que realitza, i no ha d’exercir un altre treball més que el que aparegui en la seva categoria professional.

Vull ser autònom, quins passos haig de seguir?

Com a lletrats els assessorarem dels pros i contres del règim d’autònoms, ens trobem en un moment propici en atenció a les novetats legislatives que es porten produint durant l’últim any? podré capitalitzar l’atur per destinar-ho a muntar la meva pròpia empresa? Tinc dret a atur? Quines gestions haig de fer davant la Tresoreria i Hisenda? Quins costos representa?

Des de Rincón Justícia li gestionem tota aquesta paperassa, tant per donar-se d’alta, com el seguiment del pagament impositiu trimestral i anual, com tots els tràmits per donar-se de baixa estalviant-se temps i diners.

Prestacions i pensions

Què ocorre si no puc treballar a causa d’una malaltia o accident? Si la impossibilitat per treballar és sol temporal, es té dret a la prestació econòmica per incapacitat temporal, que cobreix la falta d’ingressos durant el temps en què s’està de baixa.

Què ocorre si de forma definitiva no puc tornar a treballar o veig reduïda ostensiblement la capacitat per fer-ho en atenció al tipus de lesió en relació a l’àmbit laboral que exerceixo? En Rincón Justícia li ajudem a gestionar tot els tràmits, que inclouen la sol·licitud d’Incapacitat Permanent emplenant el model pertinent, adjuntant la documentació personal específica necessària. Aquesta documentació es presenta davant els Centres d’Atenció i Informació de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). A partir d’aquí comença la fase d’instrucció, es realitzen els dictàmens proposats per part dels equips de valoració d’incapacitats (EVI), i finalment es dicta resolució per part dels directors provincials del INSS que declari el grau de discapacitat, la prestació econòmica a obtenir i el termini per sol·licitar-la. Es poden formular els pertinents recursos si es considerés necessari.

La prestació aprovada pot ser objecte de revisió en uns terminis atorgats en funció de l’evolució mèdica dels mesos i anys següents.

D’igual forma, els assessorem respecte a la possibilitat de compatibilitzar certes prestacions com les nomenades, amb la resta de les ofertes per la Seguretat Social, respecte a Jubilació, mort i supervivència, prestacions familiars

Així mateix per al cas en què no es disposi d’ingressos mínims reconeguts segons Salari Mínim Interprofessional, estudiem la viabilitat d’obtenció de pensió, i si escau quin és la que s’ajusta més a les necessitats de cada persona.

Em volen donar l’alta encara que no em trobo bé, que faig?

Ens encarreguem de tota la gestió per no perdre la baixa laboral

[contact-form-7 404 "Not Found"]