Reclamacions a l’Admin. Pública

 

Reclamaciones administracion publicaM’han posat una multa de trànsit com es poden recuperar els punts de el carnet de conduir? interessa recórrer? Que terminis tinc per fer-ho? És econòmicament aconsellable? Que proves necessito per contradir una sanció injusta? Quins són els motius per recórrer amb més garanties d’èxit? No anava amb velocitat excessiva, no era jo el que conduïa, a la foto no es veu la meva matricula, no se m’ha lliurat la denúncia?

Els particulars en els termes establerts en la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que sofreixin en qualsevol dels seus drets i béns excepte en els casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics.

  • Valoració econòmica, és a dir, indemnització dineraria.
  • Per actuació administrativa, normal o anormal.
  • Excepció: força major, per exemple si el dany ho produeix un fort temporal. O si la culpa del dany és exclusivament de la víctima.
  • 1 any per reclamar a l’Administració de forma extrajudicial, amb totes les proves i testimonis.
  • Si no s’accepta la reclamació, haurem de presentar demanda en el termini de 6 mesos o recurs contenciós administratiu, en el termini de 2 mesos.
  • És imprescindible tenir fotografies del dany i del lloc on es produeix.
  • Informes mèdics si es tracta d’una lesió, o peritatges de danys.
  • És un tràmit complex, que requereix l’assessorament i intervenció per la nostra banda, com a lletrats, per tenir força contra l’advocat de l’estat que defensarà a l’Administració.
[contact-form-7 404 "Not Found"]