Incapacitacions

incapacitacionesSón incapacitants totes les patologies que impedeixin a una persona governar-se per si mateixa. Poden ser mals de caràcter físic o psíquic, però sempre persistents i que afectin al coneixement i a la voluntat. No s’ha de confondre amb la minusvalidesa.

Incapacitar és un dret però també una obligació.
Primer hem de decidir qui interposarà la demanda i els qui seran els testimonis més idonis.
Interposem demanda d’incapacitació.
Revisar tota la documentació mèdica necessària sol·licitant als centres tota aquella que sigui precisa.
Col·laborem en l’elecció del millor tutor o guaridor per a assistència de l’incapaç, i li assistim tant abans com després del seu nomenament.
En retirar la capacitat d’obrar, no es disposa la competència per realitzar actes jurídics propis. Per tant, no poden adquirir una propietat, acceptar una herència o arrendar un local.
Si l’incapacitat millora posteriorment, per un canvi de les circumstàncies, podem sol·licitar que es deixi sense efecte o es modifiqui la incapacitació.
Li assessorem també sobre la forma d’excusar-se de ser tutors.
Li exposem si convé més ser tutor o guaridor, en funció del grau d’incapacitat, i els graus de cura existents, en funció de si administra béns o si presta assistència a l’encalç de tractament mèdic però no representa en assumptes legals.

[contact-form-7 404 "Not Found"]