derecho deportivo
Els contractes de patrocini i les seves clàusules
Entre les clàusules de contingut essencial del contracte hem de destacar aquelles que defineixin la durada del contracte, i la contraprestació que es va a rebre. En el cas de [...]
Leer más