Arxiu d’Execució Hipotecària

Procediment de desnonament del Banc, en lllescas, ens oposem a la demanda per la gran quantitat de clàusules abusives existents en la Hipoteca. Després de judici en què vam demostrar l’existència i l’aplicació de les esmentades clàusules, obtenim una sentència favorable, resolent el Jutge l’arxiu del procediment en el qual reclamaven més de 230.000 euros per l’aplicació indeguda de la CLAUSULA SÒL.