Com eliminar la clàusula sòl de la meva hipoteca.

La clàusula sòl, és una condició que s’estableix en el contracte d’hipoteca, per la que el Banc s’assegura que l’interès que abonarà el deutor, per tant, el marge de benefici del banc, sigui sempre un mínim, i mai pugui baixar d’aquest import. Amb això, el que se suposa que era una hipoteca a interès fixe, únicament variable a l’alça.

En el temps en que el estem, en el que l’economia del país, es troba sota mínims; el primer que es veu afectat, són els tipus d’interès. Fins al punt que, l’EURIBOR, interès per excel·lència dels contractes hipotecaris, es troba a dia d’avui, a un ridícul 0,18%, quan al 2007m a l’inici de la crisis, es trobava en un 4.25%.

El límit que sol establir la clàusula sòl va des d’un 2,5%, fins a un 5%, sent el més habitual, contractes limitats al 4%. El que significa que, en cada una de les quotes, els deutors hipotecaris estan regalant al banc, per l’abús del mateix, més d’un 3% de benefici, d’entre l’import que se’ls paga.

Aquesta limitació sobre l’interès, es considera abusiva en la majoria dels contractes, deguda a la forma en la que les entitats bancaries l’han introduït en les hipoteques, sense oferir al consumidor, i desconeixedor en la matèria, informació suficient com per entendre el que estava signant. Aquest falta de coneixement del deutor, permet anular la clàusula del seu contracte, per tal que no es torni a aplicar en cap de les seves quotes, i pugui l’hipotecat, beneficiar-se definitivament de la variabilitat del interès de la seva hipoteca.

Nosaltres, ens encarreguem d’avaluar el seu contracte hipotecari, veure si se li ha aplicat una clàusula sòl, i de quina forma ho ha fet la entitat, i després d’avaluar l’abús, presentarem reclamació extrajudicial a la mateixa, per reclamar la nul·litat, i per tant, la retirada de la citada condició, de la seva hipoteca. En cas que la entitat no atengui a raons, ens encarreguem de portar la seva causa als Tribunals, presentar demanda, i lluitar davant del Jutge, per la defensa dels seus interessos, com a consumidor, enfront d’aquells, que avui en dia, dominen el país. Els Bancs.

Aquest despatx, ha aconseguit grans èxits, tant a nivell judicial, com fins i tot, amb reclamacions directes a les entitats, alliberant als nostres clients, d’obligacions sense sentit, en les que es trobaven atrapats.