COMPLIANCE.: PLÀ DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS.

QUÈ ÉS I QUINS SÓN ELS SEUS ELEMENTS (1)

El compliance, o Pla de prevenció de riscos penals, és un manual de compliment normatiu, que han de tenir i aplicar totes les empreses, amb independència de la seva mida, amb la fi de poder resguardar-se de qualsevol responsabilitat penal, que se’ls hi pogués imputar, com a conseqüència de la nova figura delictiva, que va quedar reglada a la Llei Orgànica 5/2010, de reforma del Codi Penal, i que hem vist reformada en la nova modificació, portada a terme per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, que ha entrat en vigor, l’1 de juliol de 2015.

El pla consisteix, no solament en crear un Manual, sinó en seguir unes pautes, crear unes eines, i establir un protocol d’actuació, l’efectivitat del qual hagi de ser avaluada.

La modificació del Codi Penal, va incloure en el mateix, la responsabilitat de les persones jurídiques, per les actuacions delictives portades a terme en el sí de la mateixa, pels seus empleats, directius, treballadors, i personal en general.

La inclusió com a responsable penal a la persona jurídica, suposa la creació d’una sèrie de penes, per a la mateixa, que poden anar, des d’una pena de multa, fins al cessament temporal de la mateixa, o d’alguna de les seves seus; o fins al cessament definitiu, o tancament de l’empresa.

Els delictes que les empreses poden cometre, entre altres, són delictes informàtics, delictes contra la propietat intel·lectual i industrial, el mercat i els consumidors, blanqueig de capitals, delictes fiscals, i fraus a la Seguretat Social.

Davant d’aquest nou nivell de responsabilitat, es troben les empreses, obligades a prendre mesures; unes mesures que el mateix codi preveu.:

1.- Establir polítiques, procediments i controls.

2.- Compliment eficaç i supervisió.

3.- Exercir la deguda diligència per evitar delegar responsabilitat en personal associat a un risc d’incompliment més alt.

4.- Comunicar i instruir als empleats sobre els continguts del programa.

5.- Monitoritzar i auditar l’eficàcia real del programa.

6.- Premiar el compliment i reprimir les irregularitats.

7.- Implementar sistemes de sanció i prevenció adequats.

8.- Implementar sistemes d’incentivació al compliment del pla.

9.- Reestructurar el mateix, en cas de producció de risc.