Dret de Visites: no sempre ha de concedir-se

Procediment de família, que el pare, a la presó, creu tenir dret a un règim de visites malgrat no haver-se preocupat per la seva filla durant els últims 5 anys, vam obtenir sentència estimatòria en la qual es declarava la improcedència de les visites, obligant al progenitor a pagar una pensió alimentosa, després de provar que no es tractava de l’entorn adequat per a una menor, i també que el pare tenia ingressos dins de la presó.