Drets en les rebaixes

Arriben en les properes dates, les esperades rebaixes, per a això, farem un post, una mica especial, i dedicat exclusivament a elles, amb la finalitat d’ajudar al consumidor a conèixer els seus drets durant aquest període, i que coneguin com ha de ser el funcionament de les mateixes.

També les rebaixes tenen una normativa que s’ha de respectar, encara que no es faci en la majoria de casos, com veurem. La seva legislació es troba, d’una banda en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, i per un altre, en el recent Decreto Llei 4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció.

És important tenir en compte que el que aquí s’esmentarà, afecta únicament a les temporades de rebaixes, no a promocions puntuals, outlets, liquidacions i altres activitats de promoció de venda, que es realitzen pels comercials minoristes, doncs mai es podrà qualificar com a rebaixa la venda de productes no posats a la venda en condicions de preu ordinari amb anterioritat, ni la venda de productes deteriorats o adquirits a fi de ser venuts a preu inferior a l’ordinari.

Els períodes de rebaixes es realitzaven entre els dies 7 de gener a 6 de març, i 1 de juliol a 31 d’agost, podent els comerciants escollir, dins d’aquests períodes quins dies volien realitzar les seves rebaixes, actualment, tal com s’especifica en l’article 25 de la Llei 7/1996, modificat l’any 2012, les vendes en rebaixes podran tenir lloc en el període estacional que decideixi cada comerciant, per durada lliurement decidida, encara que, en la pràctica, es respecten els períodes que teníem fins ara.

Què hem de tenir en compte abans d’adquirir un producte rebaixat?

És habitual entrar en establiments el primer dia de rebaixes, i trobar-nos amb una moda diferent a la qual existia en temporada. El que suposa una vulneració dels drets dels consumidors, doncs tots els articles objecto de venda en rebaixes han d’haver estat inclosos amb anterioritat en l’oferta habitual de vendes, quedant prohibit oferir, com rebaixats, articles deteriorats.

La venda ha de realitzar-se indicant la reducció de preu en l’etiqueta, mostrant el nou preu, el reduït, juntament amb a l’anterior, que ha d’haver estat utilitzat durant almenys 30 dies, en els últims sis mesos anteriors al període de rebaixa. El que ens permet conèixer que no poden oferir-nos en rebaixes productes de temporades anteriors, ni tampoc poden pujar preu per a les setmanes de nadal, per realitzar una falsa rebaixa a partir del 7 de gener. Els productes han de ser, de la temporada precedent, mantenint la qualitat dels mateixos, i han de tenir existències per cobrir el període de rebaixes, no podent reemplaçar els articles per uns altres de temporades anteriors.

Recordeu que, també durant el període de rebaixes, han de respectar-se els drets de devolució de productes.

Les rebaixes no justifiquen una pitjor qualitat del producte, del servei, ni de les condicions de compra. Els consumidors i usuaris han de conèixer els seus drets i no conformar-se amb els abusos que realitzen algunes de les marques més conegudes. Davant qualsevol conflicte, o advertiment d’irregularitat, pot el consumidor interposar una reclamació a l’entitat.