#LLEITORQUEMADA. NOVA LLEI D’ENJUDICIAMENT CRIMINAL I INTERNET. EL FÍ JUSTIFICA ELS MITJANS?

El Senat acaba d’aprovar la reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal a Espanya. Activistes i Organitzacions com la Plataforma en Defensa de la Llibertat d’informació, adverteixen de que és una llei desproporcionada, i una amenaça per a la privacitat de tots els usuaris d’internet.

Què poden fer? L’article 588 setè, a. Legalitza la instal·lació per part de la policia, de programes espies, “que permetin de forma remota i telemàtica, l’examen a distància, i sense coneixement per part del seu titular o usuari, del contingut d’un ordinador, dispositiu electrònic, sistema informàtic, instrument d’enmagatzematge massiu de dades informàtiques, o base de dades”.

Els agents de policia podran, amb autorització judicial, actuar sota “falsa” identitat.

Es podrà autoritzar la utilització de contrasenyes i la instal·lació de software de vigilància (troyanos) en un ordinador, o telèfon mòbil.

A més, es podran obtenir imatges, i gravar les converses “ en les quedades previstes entre l’agent i el investigat, fins i tot quan es portin a terme, a l’interior d’un domicili”. Es podran utilitzar GPS, i altres dispositius de seguiment i localització.

S’afegeix “L’agent encobert informàtic podrà intercanviar, o enviar per si mateix arxius il·lícits per raó del seu contingut, i analitzar els algoritmes associats als citats arxius il·lícits”.

Qui? La llei crea la figura dels agents encoberts informàtics, que, a més, podran intercanviar arxius il·lícits.

Com? La llei contempla la possibilitat d’instal·lar “dispositius o mitjans tècnics de seguiment i localització” , el que es podrà fer, per un límit de 24 hores, fins i tot, sense comptar amb autorització judicial, segons el nou article 588 cinquè b.

 Quan? Es podrà recórrer a aquesta mesura, en qualsevol delicte comès, “a través d’instruments informàtics, o de qualsevol altre tecnologia de la informació o la telecomunicació, o servei de comunicació”.

 Quins són aquests delictes? Van des de publicar a Internet continguts que puguin considerar-se injuries, o calumnies, fins a compartir arxius en xarxes P2P.

També seran punibles els “delictes de terrorisme” on trobem, des de filtracions, a la difusió de consignes a Internet.

També es podran introduir programes espies en els “delictes contra la Constitució, de traïció, i relatius a la defensa nacional”.

Em pot tocar a mi? Sí, si emets segons quines opinions per Internet, si filtres documents, comparteixes arxius P2P, o portes a terme accions de protesta online.

Quines penes pot tenir equiparades? El contingut de la llei, és tant ambigu, que s’equipara a insultar a un polític per twitter, amb el terrorisme, les organitzacions criminals, o els delictes contra menors.

 Per què se la coneix com a Llei Torquemada? Perquè, qualsevol delicte d’internet, permetrà una investigació exhaustiva, i mesures de vigilància extremes i invasives per a la privacitat, com és la instal·lació d’un troyano, sense haver-se de comunicar-se al acusat. S’assimilen aquest tipo de repressions, i limitacions de llibertat, amb el període en que va actuar la Inquisició espanyola.

Com sabem que no es donaran casos d’abusos, i una utilització indiscriminada d’aquestes potestats concedides, que permetin, per exemple, a la policia enviar arxius de pornografia infantil, sense cap tipus de limitació, per encausar a un sospitós per una altre causa?