PENA DE PRESÓ PER MALTRACTE ANIMAL

Fa uns dies el jutge de la capital balear sentenciava pena de presó de vuit mesos per al copropietari d’un cavall de carreres acusat d’haver-lo matat a pals. Encara que no és el primer cas de condemna per maltracte animal, és rellevant per ser el primer cas conegut d’ingrés en presó per maltracte animal a Espanya.

En aquest cas, el jutge va declinar la substitució de la condemna per treballs socials que l’acusat va reclamar per considerar contraproduent, posat que va entendre que l’acusat va emprar una inusitada violència sobre l’animal fent-lo sofrir i per tant, la suspensió del compliment podia convertir-se en un missatge antipedagògic. A més, va considerar un menyspreu de l’acusat cap a la vida del cavall i va senyalar que “la mort atroç d’aquest cavall de carreres en la seva pròpia quadra és una aberració en el s.XXI”.

En recolzament a aquesta decisió s’han pronunciat vàries associacions animalistes, les quals veuen la necessitat de que en aquests casos aquest tipus de conductes es peni tal i com es mereix per a establir un bon precedent. Per tant, aquest cas pot començar a establir les bases de la jurisprudència del matracte animal.

Tota l’expectació que ha suscitat aquest cas també es deu al fet de que el maltracte animal és una nova matèria que s’ha regulat amb la reforma del Codi Penal, en concret s’ha inclòs en el Capítol IV del Títol XVI del Llibre II denominat delictes relatius a la flora, fauna i animals domèstics. Així doncs, per mitjà de la llei LO 1/2005, de 30 de març, per la que es modifica el Codi Penal el maltracte animal s’ha tipificat com a delicte a l’art. 337 CP, a diferència del tractament de l’antic codi penal. S’ha portat a terme una ampliació dels delictes sobre animals domèstics, és a dir, s’han augmentat les conductes delictives i s’han determinat quins són objecte de delicte.

En resum:

 • Pena i inhabilitació: tres mesos i un dia a un any de presó i inhabilitació especial d’un any i un dia a tres anys per a l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença d’animals.
 • Quin és l’objecte del delicte?
  • Un animal domèstic amansat.
  • Un animal dels que habitualment estan domesticats.
  • Un animal que temporal o permanentment viu sota control humà.
  • Qualsevol animal que no viu en estat salvatge.
 • Quina és la conducta delictiva?
  • Causar un maltracte injustificat, causant-li lesions que menyscabin greument la seva salut o sotmetent-li a explotació sexual.

Finalment, l’art. 337 CP estableix una sèrie de supòsits que si concorren en el cas augmentaran la pena, com per exemple: causar les lesions utilitzant armes, acarnissament, etc. Ara bé, també preveu una pena més elevada si s’hagués causat la mort de l’animal. No obstant, estableix una pena inferior, és a dir, una pena de multa per als casos de maltracte que queden fora dels supòsits als que ens hem referit.