VOLKSWAGEN I L’ESCÀNDOL DE LES EMISSIONS CONTAMINANTS. PART 2.

Seguint amb el Post que vam publicar la passada setmana.:

Em vaig comprar un vehicle Volkswagen, i em sento enganyat. Què puc fer?

 • Exigir que reparin el vehicle, i si aquesta reparació suposa una reducció de les prestacions, com podria ser en termes de potència o despeses de combustible, es pot demandar una compensació econòmica. Òbviament, li deuran les despeses associades a la immobilització del vehicle (temps perdut, combustible, necessitat de vehicle de substitució), i a la necessitat d’homologar de nou el vehicle, i passar per la ITV pels canvis produïts en l’interior del cotxe.
 • Exigir que li retornin part dels diners gastats, doncs el vehicle s’ha depreciat, patint una menysvaloració, que qualsevol taxador contemplaria.

¿La llei m’empara?

En via Civil.:

 • Accions genèriques de nul·litat i anul·labilitat per inexistència o vici d’algun dels elements essencials (article 1261, i 1300, i següents del Codi Civil.).

 • L’acció de nul·litat per incompliment contractual de l’article 1261 del Codi Civil, refereix a que no hi hagi contracte si no concorre consentiment, objecte i causa. La maquinació, manipulació, i engany suposen un clar incompliment contractual per part de Volkswagen.

 • Acció de nul·litat per error en el consentiment i dolo.: article 1265 i SS del Codi Civil.

 • L’acció de resolució per incompliment contractual prevista en l’article 1124 del Codi Civil, donat que es produeix entrega d’un producte diferent al comprat.

 • L’acció de danys i perjudicis de l’article 1101, i 1902 del Codi Civil, per la que el que per acció u omissió causa dany a un altre, està obligat a repara el dany causat. En aquest cas, la reparació i compensació de la depreciació del valor del vehicle.

 • L’acció de responsabilitat de l’article 114 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2007, en relació amb els consumidors i usuaris, responsabilitat del venedor, i drets del consumidor com a usuari, qui te dret a la reparació, substitució i queixa.

 • L’acció de nul·litat per vicis ocults (article 1484 i ss del Codi Civil), pel qual, el comprador podria escollir entre desistir del contracte recuperant el que va pagar, o bé, obtenir un descompte proporcional en el preu.

En via Penal.:

 • Podria presentar-se davant dels Tribunals, una querella col·lectiva a l’Audiència Nacional, donat que es tracta d’una acció fraudulenta que ha perjudicat a molts conductors a Espanya.

 Documentació útil.:

 • Contracte de compravenda del vehicle.
 • Documents publicitaris i de informació que li entregaran al comprar el vehicle.
 • Justificants de les revisions i ITV que hagi passat el vehicle.
 • Factures de les reparacions que se li hagin fet al vehicle.
 • Si se li hagués fet un peritatge al vehicle.
 • Cartes i comunicacions enviades per Volkswagen relacionades amb les emissions contaminants.
 • Proves tècniques que certifiquin la potència del vehicle, i el consum abans, i després de la revisió que faci Volkswagen.
 • Si es tracta d’una persona pro-activa en la defensa del medi ambient, i pot certificar-ho, serà de utilitat perquè es pugui defensar que, de no haver patit aquest engany, no hagués arribat a comprar el vehicle.