Protecció de dades

proteccion de datosLes empreses tenen al seu poder dades que son de caràcter privat, no només dels seus clients, també dels seus proveïdors, col·laboradors i empleats. Aquestes dades han de ser tractades d’acord amb l’especificat en la normativa corresponent, havent de ser adoptades per les empreses una sèrie de mesures internes per garantir els drets dels interessats.

A més tota persona física te el dret constitucional a la protecció de les dades de caràcter personal, en allò que els hi afecta, així que, com a conseqüència d’aquest dret, tenen la facultat de controlar les seves dades.

L’empresari ha de notificar els fitxers davant el Registre General de Protecció de Dades, per que procedeixi a la seva inscripció. Aquesta notificació no tindrà cap despesa. Per fer la inscripció haurà de poder demostrar que les dades son adequades i certes, obtingudes lícita i legítimament. Ha de garantir el compliment dels deures de secret i seguretat. Obtenir el consentiment per el seu tractament, i facilitar i garantir l’exercici dels drets d’oposició al tractament, accés, rectificació i cancel·lació.

Per altra banda, el titular de les dades que es tracten, tenen dret a sol·licitar i obtenir informació sobre els mateixos, dret d’accès, dret a que s’actualitzin o rectifiquin, així com que siguin esborrats o suprimits si no son correctes o s’han tractat de forma il·legal. En qualsevol cas, es podrà cancel·lar el dret atorgat i que no s’hagi de tractar.

Per que es pugui garantir una màxima protecció de les dades, s’haurà d’unir el treball del advocat amb el treball d’un professional informàtic per a la creació de programes que asseguren el millor tractament dels mateixos. Amb la creació de sistemes de seguretat del nivell proporcional a l’entitat de la informació que s’ha de protegir, en atenció a aquells que es disposa legalment.

Qualsevol incompliment normatiu serà sancionat.

En cas de ser un afectat per la inclusió en fitxers públics, s’ha de llegir l’apartat sobre fitxers de morositat.

[contact-form-7 404 "Not Found"]