Reclamació a la companyia d’assegurances

reclamacion a la compañia de segurosHas estat víctima d’un robatori i la teva companyia no vol pagar perquè el teu local o habitatge no compleix algun requisit? La teva comunitat de propietaris ha sofert una fugida d’aigua per defecte en les canonades i la teva companyia no vol cobrir al·legant defecte de manteniment? Transportava una sèrie de productes en el camió, has sofert un accident i ara la companyia es nega a pagar per considerar que vas fer una acció temeria? T’has anat a una altra companyia i ara et reclama la cosina per no avisar amb previs necessari, has de pagar?

L’asseguradora ha de respondre per un sinistre en atenció a la pòlissa contractada, i no obstant això utilitza qualsevol excepció continguda en el propi contracte per evitar el pagament de la contraprestació a l’assegurat en la seva persona o en els seus béns.

La nostra gestió:

Assessorem sobre la viabilitat de la reclamació
Reclamem extrajudicialment al responsable
Negociem amb ells.
Et mantenim informat permanent tant per via telefònica, escrita, com a presencial.
Reclamem judicialment si no hi ha possibilitat d’acord.
Atenció, els termini per reclamar són diferents segons el tipus de segur! 2 anys per assegurances de danys, i 5 anys per assegurances per a persones.

RECLAMEM QUALSEVOL TIPUS D’ASSEGURANCES

Assegurances de danys: incendis, contra robatori, de transports terrestres, lucre cessant (possibles pèrdues econòmiques per no poder desenvolupar l’activitat), de caució (incompliment del prenedor de segur de les seves obligacions legals o contractuals), segur de crèdit, segur de responsabilitat civil (obligació d’indemnitzar a un tercer els danys i perjudicis causats per un fet previst en el contracte de les conseqüències del qual sigui civilment responsable l’assegurat), segur de defensa jurídica, reassegurança (assegura el deute que neix en el patrimoni del reassegurat a conseqüència de l’obligació per aquest assumida com a assegurador en un contracte de segur).

Assegurança de persones que comprenen tots els riscos que poden afectar a l’existència, integritat corporal o salut de l’assegurat, trobem el segur sobre la vida (en aquest cas assegurat i beneficiari mai són la mateixa persona), el d’accidents (que produeixi invalidesa temporal, permanent o mort), el de malaltia i assistència sanitària.

La regulació es troba en la Llei de Contracte de Segur.

[contact-form-7 404 "Not Found"]