Tràmits amb l’Admin. Pública

 

tramites administracion publica

Què és l’impost sobre el valor del Terreny? És una Plusvàlua? Qui es fa càrrec? Que ocorre si la transmissió de la propietat no és voluntària, haig de pagar-ho?

M’he comprat una casa, haig d’abonar l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats? Qui és el subjecte passiu? Sobri quina quota percentual i base imposable haig d’abonar les quantitats? En quin termini? M’he divorciat, quin dels cònjuges s’ha de fer càrrec de les despeses?

M’han llevat la casa, haig de seguir pagant les despeses de comunitat i de recollida d’escombraries? I l’IBI?

 

  • Li indiquem com i quan presentar els seus impostos, taxes administratives i qualsevol pagament sol·licitat.
  • Tramitem actuacions davant qualsevol departament administratiu.
  • Tramitem ajudes, pensions, beques.
  • Sol·licitem permisos de residència, nacionalitat.
  • Presentem recursos a multes i sancions administratives.


Com a advocats, tots aquests tràmits que poden suposar un enfarfec per la seva complicació, estan per a nosaltres a l’ordre del dia, per la qual cosa podem ajudar-li a realitzar-los o tramitar-los directament des del despatx.

[contact-form-7 404 "Not Found"]